Deze website maakt gebruik van analytische cookies

De Kade gebruikt cookies om inzicht te krijgen in de bezoekersaantallen en de website te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Saneringsplan De Kade Maassluis goedgekeurd

27 augustus 2019 - De Kade Maassluis

Onderdeel van de transformatie van het vroegere industrieterrein naar de nieuwe woonwijk De Kade, is het geschikt maken van het terrein voor de nieuwe functie wonen. Hiervoor is na grondig bodemonderzoek een saneringsplan opgesteld, dat in juli is goedgekeurd middels een beschikking afgegeven door de Omgevingsdienst DCMR.

Waarom is een bodemsanering noodzakelijk?

De bodem in Nederland is zelden vrij van verontreiniging. Gezien de industriële activiteiten uit het verleden, zal het niemand verbazen dat er verontreiniging is aangetroffen op het terrein van De Kade. De locatie is ruim 100 jaar in gebruik geweest als industrieterrein. Is de verontreiniging ernstig? Voor het gebruik als industrieterrein is er geen noodzaak voor het saneren van de aangetroffen verontreinigingen, maar voor het toekomstige gebruik van wonen met een tuin ligt dit anders. Een bodemsanering is noodzakelijk, waarmee een veilige situatie wordt gecreëerd voor wonen en leven. De overheid bewaakt met wet- en regelgeving, dat de bodem waarop gewoond wordt voor wonen geschikt is of geschikt wordt gemaakt.

Luchtfoto: Hoe het vroeger was.

Wat houdt de sanering in?

Het gehele plangebied zal opgehoogd worden met ruim een meter schone grond, die geschikt is voor wonen, spelen en tuinieren. Dit is één van de meest degelijke saneringsmaatregelen, omdat er een leeflaag gecreëerd wordt. Op deze manier kunnen bewoners in de toekomst ook niet in contact komen met eventuele restverontreinigingen. Een bijkomend voordeel van de ophoging is natuurlijk dat het hoogteverschil ten opzichte van de dijk minimaal wordt, waardoor het zicht op de rivier en de voorbij komende schepen nog fraaier wordt!

Op een aantal plekken is de verontreiniging in de ondergrond van dien aard dat deze verwijderd wordt, bijvoorbeeld omdat deze zich via het grondwater kan verspreiden.

Toezicht op correcte uitvoering van de sanering

De saneringsaanpak is beschreven in een raamsaneringsplan voor het gehele terrein en een deelsaneringsplan voor elke fase van het project. Wanneer er tijdens de uitvoering van de sloop en sanering afwijkingen zijn op het plan of eventuele onvoorziene verontreinigingen worden aangetroffen, wordt dit door de onafhankelijke milieukundige begeleider gerapporteerd aan DCMR en zullen aanvullende maatregelen worden getroffen. Van het eindresultaat van de sanering wordt een uitgebreide evaluatie opgesteld, die weer beoordeeld en uiteindelijk goedgekeurd dient te worden door de DCMR.

Wat is de DCMR?

DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid Holland en 15 gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree Overflakkee.
In opdracht van de overheid zorgt de DCMR voor een leefbare en veilige woonomgeving, onder meer door het maken van vergunningen en het handhaven van milieu- en veiligheidsregels.