Deze website maakt gebruik van analytische cookies

De Kade gebruikt cookies om inzicht te krijgen in de bezoekersaantallen en de website te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

De bouwwerkzaamheden zijn begonnen!

12 juni 2020 - De Kade Maassluis

Goed nieuws van De Kade: na een lange tijd vooral plannen maken en organiseren is het echte bouwen begonnen. Het sloop- en saneringswerk van de eerste fase is bijna afgerond, de aanleg van bouwwegen en riolering is gestart en er wordt geboord voor de duurzame warmtebronnen. Ook is er goed nieuws voor geïnteresseerden die misgrepen bij de verkoop van de eerste honderd huizen. De ontwerpen voor de woningen die na de zomer in de verkoop gaan, liggen alweer ter goedkeuring bij de gemeente.

Projectmanager Piet Broekhoven vertelt graag meer over de vorderingen, al is het wel wat lastig om hem te pakken te krijgen. Hij is namelijk, zoals hij het zelf uitdrukt, ‘lekker druk’ met zijn werk voor de nieuwe wijk. ‘Gelukkig maar, want het is voor veel mensen belangrijk dat wij flink kunnen blijven doorwerken. In de eerste plaats voor de mensen die een woning hebben gekocht, maar natuurlijk ook voor de bedrijven die hier aan het werk zijn en voor de gemeente Maassluis, die graag zorgt voor voldoende huisvesting in de gemeente.’

Slopen en saneren

Afgaand op de bedrijvigheid in fase 1 van de projectlocatie zit dat wel goed. ‘De Kade wordt in drie fasen ontwikkeld’, legt Broekhoven uit. ‘Daarvoor is het terrein in drie stukken verdeeld, van Oost naar West. Fase 1 is het meest oostelijke deel en wordt als eerste ontwikkeld. Vissers Sloopwerken en Aannemersbedrijf Gebroeders Blokland zijn daar ruim over de helft met het sloop- en saneringswerk. De sloopwerkzaamheden bestaan uit het verwijderen van oude funderingen, vloeren, kelders en andere constructies die deels onder de grond liggen. Bij de sanering wordt een nieuwe leeflaag aangebracht, een laag schoon zand van 1,20 meter die geschikt is voor wonen, spelen en tuinieren.’

Eerste rioolbuis gelegd

Om straks goed uit de voeten te kunnen wanneer de activiteit op het terrein verder toeneemt, legt Verboon Maasland de bouwwegen aan. Dit bedrijf is daarnaast ook verantwoordelijk voor de aanleg van het riool. De eerste rioolbuis werd op donderdag 11 juni gelegd onder het toeziend oog van Sjoerd Kuiper, de wethouder van Maassluis met onder meer Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting in zijn portefeuille.

“Vandaag is een historisch moment” aldus Kuiper in zijn toespraak. “Na jarenlange voorbereidingen gaat nu ook zichtbaar de bouw van De Kade van start. Deze nieuwe, gemengde en duurzame wijk biedt straks honderden extra woningen die hard nodig zijn. De vraag naar woningen is enorm groot, daarom is het zo mooi dit voormalige industrieterrein de komende periode wordt omgevormd tot een gevarieerde, duurzame woonwijk op een fantastische locatie: aan de Waterweg en pal naast metrohalte.”

Slim en schoon rioolwater

De Kade beschikt straks over een dubbele riolering, met gescheiden systemen voor vuil en schoon water. Het schoonwatersysteem draagt bij droogte bij aan een goed grondwaterpeil, terwijl het bij extreem nat weer juist voor waterberging zorgt. Piet Broekhoven legt uit hoe dat werkt.

‘Het schone regenwater wordt opgevangen in een infiltratieriool. Deze rioolbuizen zijn voorzien van kleine gaatjes waardoor het water er niet alleen in kan, maar ook weg kan zakken in de bodem. Pas wanneer de bodem verzadigd is, voert het riool het overtollige water af naar de Boonerlucht en verder naar de Nieuwe Waterweg. Zo gaan we op een duurzame manier om met de rioleringsbehoefte van De Kade.’

Warmte uit de aarde

Nog een groen aspect van de wijk is de energievoorziening van de toekomstige bewoners. De Kade wordt gasloos gebouwd en voor de eerste honderd woningen is het werk aan de duurzame warmte-installatie begonnen. Deze huizen krijgen allemaal hun eigen warmtepomp.

Aannemersbedrijf Gebroeders Blokland begon op maandag 7 juni met het uitvoeren van boringen naar zo’n 175 meter diepte. Het grondwater heeft daar een constante temperatuur en wordt in combinatie met een warmtepomp gebruikt voor de duurzame verwarming van de woningen.

Wie worden je buren?

Als de werkzaamheden volgens plan blijven verlopen, gaat de eerste heipaal naar verwachting begin oktober de grond in. Voor de kopers van de eerste honderd woningen wilde de projectontwikkelaar een feestelijke bijeenkomst organiseren. ‘Die kon helaas vanwege corona nog niet doorgaan’, zegt Margot van Niele, ontwikkelmanager van De Kade. ‘Zo gauw het kan, zullen we daar iets op verzinnen, zodat toekomstige bewoners elkaar kunnen ontmoeten en buren elkaar alvast leren kennen.’

Nieuwe ontwerpen

‘Inmiddels liggen de ontwerpen voor ongeveer honderd volgende woningen alweer ter goedkeuring bij het kwaliteitsteam van de gemeente’, vervolgt Margot. ‘De vorige keer was ik onder de indruk van de snelheid waarmee de gemeente Maassluis de omgevingsvergunning afgaf. Ik hoop natuurlijk dat dat dit keer weer zo is.’

De ontwerpen omvatten naast een tweede panoramagebouw met 28 luxe appartementen met ruime balkons aan het water ook circa 75 appartementen aan de Taanschuurkade van ongeveer 75m2 in een lagere prijsklasse.

Veel variatie

De gemeente kan binnenkort ook nog ontwerpen verwachten voor echte hoogbouwappartementen van 85 tot 95 m2 groot aan de noordzijde van de Taanschuurkade. Deze woningen, met balkons op het zuiden en veelal met uitzicht op de rivier, worden gerealiseerd in gebouwen met een pakhuis-uitstraling.

‘Het kwaliteitsteam buigt zich steeds apart over de verschillende blokken, omdat de wijk er gevarieerd uit gaat zien’, legt Van Niele uit. ‘Ook de panoramagebouwen, krijgen per gebouw eigen uiterlijke kenmerken. Daarbij proberen we steeds goed te luisteren naar wat de mensen willen.’

Volop profijt van Metro

Wie op zoek is naar mobiliteit kan alvast een punt op zijn of haar wensenlijstje afvinken. ‘Dat blijft een bijzonder sterk punt van De Kade’, zegt Margot tot slot. ‘De metrolijn hier voor de deur is vol in bedrijf is en er stopt elk kwartier een metro. Dat betekent dat je vanuit De Kade sneller in het centrum van Rotterdam bent dan vanuit een flink aantal Rotterdamse wijken. Alle voorzieningen van de stad in de buurt, maar wel lekker wonen in deze heerlijke wijk aan het water.’

Blijf op de hoogte

De verkoop van de eerste woningen in fase 1 is snel gegaan. Er is eigenlijk nog maar één panorama-appartement beschikbaar. Neem snel een kijkje op de pagina Woningen als je interesse hebt in deze woning!

Vlak na de zomer start de verkoop van nieuw woningaanbod. Wil je zeker weten dat je als eerste op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Een schone leeflaag

De Nederlandse overheid stelt strenge eisen aan de kwaliteit van de ondergrond waarop gebouwd wordt. Projectontwikkelaars mogen pas aan de slag nadat de bodem is onderzocht en er maatregelen zijn getroffen om eventuele verontreiniging aan te pakken. Ook voor De Kade is deze procedure gevolgd en dat resulteerde eind augustus 2019 in een door de DCMR (het bevoegde gezag namens de Provincie) goedgekeurd saneringsplan.

Het belangrijkste onderdeel van het geschikt maken van het terrein voor bewoning is het aanbrengen van een nieuwe leeflaag van 1,20 meter dik. Deze schone laag zand zorgt ervoor dat er straks in de wijk prettig en veilig gewoond, geleefd en getuinierd kan worden. ‘Bijkomend voordeel is dat het maaiveld ruim een meter hoger is komen te liggen’, vertelt projectontwikkelaar Margot van Niele. ‘Het is de moeite waard om te gaan kijken hoeveel dat scheelt. Het uitzicht richting het water is er nog mooier door geworden.’